مغازه فروش کارگزاران ملکی ایمان در بجنورد زیبا (تاسیس1370)

مغازه بجنورد 17شهریور ج...

زيربنا 38متر-قیمت متر مربع 14ميليون

532ميليون
املاک مرتضوی09155843116

16/11/1397جزئیات

مغازه بجنورد 17شهریور ج...

زيربنا 38متر-قیمت متر مربع 14ميليون

532ميليون
املاک مرتضوی09155843116

16/11/1397جزئیات

مغازه بجنورد هماگ

زيربنا 25متر- نوساز

05832233454

15/11/1397جزئیات

مغازه بجنورد امام خمینی...

زيربنا 19متر- نوساز

170ميليون
05832233454

15/11/1397جزئیات

مغازه بجنورد طالقانی غر...

زيربنا 74متر-سن بنا 3سال

1.5ميليارد
05832233454

15/11/1397جزئیات

مغازه بجنورد شهید بهشتی...

زيربنا 16متر-سن بنا 3سال

1.4ميليون
05832233454

14/11/1397جزئیات

مغازه بجنورد شهرک امام ...

زيربنا 38متر- نوساز

380ميليون
05832233454

14/11/1397جزئیات

مغازه بجنورد خیابان رجا...

زيربنا 425متر- 3خوابه

800ميليون
05832233454

14/11/1397جزئیات

مغازه بجنورد امام خمینی...

زيربنا 30متر-سن بنا 7سال

800ميليون
05832233454

14/11/1397جزئیات

مغازه بجنورد طالقانی غر...

زيربنا 25متر- 2خوابه -سن بنا 10سال

550ميليون
05832233454

13/11/1397جزئیات

مغازه بجنورد امام خمینی...

سن بنا 20سال

950ميليون
05832233454

13/11/1397جزئیات

مغازه بجنورد خ چمران

1ميليارد
05832233454

10/11/1397جزئیات

مغازه بجنورد شهرک امام ...

450ميليون
tabesh-09159774368-

08/11/1397جزئیات

مغازه بجنورد شهرک امام ...

400ميليون
tabesh-09159774368-

08/11/1397جزئیات

مغازه بجنورد شهرک امام ...

350ميليون
tabesh-09159774368-

06/11/1397جزئیات

مغازه بجنورد طالقانی غر...

قیمت متر مربع 9تومان

350ميليون
املاک ایمان05832231717

03/11/1397جزئیات