مغازه رهن و اجاره کارگزاران ملکی ایمان در بجنورد زیبا (تاسیس1370)

مغازه بجنورد طالقانی غر...

-طبقه همکف-زيربنا 35متر

10م رهن 1م اجاره
املاک ایمان05832231717

22/10/1397جزئیات

مغازه بجنورد طالقانی شر...

-طبقه همکف-زيربنا 185متر

10م رهن 3.5م اجاره
املاک ایمان05832231717

22/10/1397جزئیات

مغازه بجنورد طالقانی غر...

طبقه سوم-زيربنا 55متر-سن بنا 20سال

250ميليون
املاک ایمان05832231717

16/10/1397جزئیات

مغازه بجنورد خ شهید بهش...

-طبقه همکف-زيربنا 21متر

10م رهن 1.1م اجاره
املاک ایمان05832231717

15/10/1397جزئیات

مغازه بجنورد طالقانی غر...

30م رهن 3.5ت اجاره
املاک ایمان05832231717

12/10/1397جزئیات

مغازه امیریه شمالی

3م رهن 1.2ت اجاره
املاک مرتضوی09155843116

12/10/1397جزئیات

مغازه طالقانی شرقی

10م رهن 1م اجاره
املاک مرتضوی09155843116

12/10/1397جزئیات

مغازه طالقانی غربی

10م رهن 1.2ت اجاره
املاک مرتضوی09155843116

12/10/1397جزئیات

مغازه امیریه جنوبی

املاک مرتضوی09155843116

12/10/1397جزئیات

مغازه شریعتی شمالی

15م رهن 2م اجاره
املاک مرتضوی09155843116

12/10/1397جزئیات

مغازه بجنورد طالقانی غر...

-طبقه زیرزمین-زيربنا 92متر

10م رهن 2م اجاره
املاک ایمان05832231717

10/10/1397جزئیات

مغازه بجنورد طالقانی غر...

-زيربنا 120متر

150م رهن
املاک ایمان05832231717

09/10/1397جزئیات

مغازه بجنورد طالقانی شر...

-طبقه اول-زيربنا 75متر

10م رهن 1م اجاره
املاک ایمان05832231717

05/10/1397جزئیات

مغازه بجنورد امیریه جنو...

1ميليارد
املاک مرتضوی09155843116

01/10/1397جزئیات

مغازه بجنورد زمینهای ول...

5م رهن 400ت اجاره
tabesh-09159774368-

28/09/1397جزئیات

مغازه بجنورد فردوسی

-زيربنا 32متر

15م رهن 1م اجاره
املاک مرتضوی09155843116

16/09/1396جزئیات

مغازه امام خمینی شرقی

30م رهن 600ت اجاره
املاک مرتضوی09155843116

29/09/1397جزئیات

مغازه طالقانی غربی

-زيربنا 70متر

3م رهن 850ت اجاره
املاک مرتضوی09155843116

29/09/1397جزئیات

مغازه امیریه جنوبی

-زيربنا 23متر

32م رهن 300ت اجاره
املاک مرتضوی09155843116

29/09/1397جزئیات

مغازه امیریه جنوبی

زيربنا 15متر- نوساز

27م رهن 500ت اجاره
املاک مرتضوی09155843116

29/09/1397جزئیات

مغازه بجنورد طالقانی شر...

-طبقه زیرزمین

3م رهن 550ت اجاره
املاک ایمان05832231717

27/09/1397جزئیات

مغازه بجنورد طالقانی غر...

-طبقه همکف-زيربنا 90متر

50م رهن 5ت اجاره
املاک ایمان05832231717

26/09/1397جزئیات