مغازه رهن و اجاره کارگزاران ملکی ایمان در بجنورد زیبا (تاسیس1370)

مغازه بجنورد بلوار

20م رهن 3م اجاره
املاک ایمان05832231717

30/04/1397جزئیات

مغازه بجنورد طالقانی شر...

-طبقه همکف-زيربنا 30متر

20م رهن 100ت اجاره
املاک ایمان05832231717

27/04/1397جزئیات

مغازه بجنورد خ شهید بهش...

-طبقه همکف-زيربنا 18متر

1.3ميليارد
املاک ایمان05832231717

25/04/1397جزئیات

مغازه بجنورد خ شهید بهش...

-زيربنا 18متر

150م رهن
املاک ایمان05832231717

13/04/1397جزئیات

مغازه بجنورد شریعتی جنو...

10م رهن 2.5م اجاره
املاک مرتضوی09155843116

13/04/1397جزئیات

مغازه بجنورد جاده تهران...

-زيربنا 100متر-نما سنگ

10م رهن 8م اجاره
املاک ایمان05832231717

12/04/1397جزئیات

مغازه بجنورد کمربندی مد...

5م رهن 800ت اجاره
املاک ایمان05832231717

12/04/1397جزئیات

مغازه بجنورد شهید بهشتی...

60م رهن 600ت اجاره
املاک مرتضوی09155843116

07/04/1397جزئیات

مغازه بجنورد شهید بهشتی...

60م رهن 600ت اجاره
املاک مرتضوی09155843116

21/10/1394جزئیات

مغازه بجنورد طالقانی غر...

160م رهن 9م اجاره
املاک ایمان05832231717

04/04/1397جزئیات

مغازه بجنورد امام خمینی...

زيربنا 125متر- نوساز -قیمت متر مربع 15تومان

30م رهن 7م اجاره
املاک ایمان05832231717

02/04/1397جزئیات

مغازه بجنورد طالقانی غر...

-زيربنا 110متر

8م رهن 3م اجاره
املاک ایمان05832231717

31/03/1397جزئیات

مغازه بجنورد طالقانی غر...

-زيربنا 140متر

املاک ایمان05832231717

31/03/1397جزئیات

مغازه بجنورد فردوسی

5م رهن 800ت اجاره
املاک مرتضوی09155843116

30/03/1397جزئیات

مغازه بجنورد امام خمینی...

-زيربنا 90متر

9م اجاره
املاک ایمان05832231717

31/03/1397جزئیات

مغازه بجنورد طالقانی غر...

طبقه همکف-زيربنا 65متر- 3خوابه - نوساز

املاک ایمان05832231717

30/03/1397جزئیات

مغازه بجنورد بافت قدیم ...

25م رهن 10ت اجاره
tabesh-09159774368-

24/03/1397جزئیات

مغازه بجنورد طالقانی غر...

-طبقه همکف-زيربنا 12متر

10م رهن 3.1م اجاره
املاک ایمان05832231717

27/03/1397جزئیات

مغازه بجنورد طالقانی غر...

-طبقه اول-زيربنا 9متر

4م رهن 900ت اجاره
املاک ایمان05832231717

23/03/1397جزئیات

مغازه بجنورد امیریه جنو...

5م رهن 700ت اجاره
املاک مرتضوی09155843116

23/03/1397جزئیات

مغازه بجنورد طالقانی شر...

-زيربنا 30متر

20م رهن 3م اجاره
املاک ایمان05832231717

22/03/1397جزئیات

مغازه بجنورد شریعتی جنو...

5م رهن 500ت اجاره
املاک مرتضوی09155843116

05/03/1397جزئیات

مغازه بجنورد طالقانی غر...

-طبقه همکف-زيربنا 10متر

2.5م رهن 800ت اجاره
املاک ایمان05832231717

05/03/1397جزئیات

مغازه بجنورد 17شهریور ج...

50م رهن 1ت اجاره
املاک مرتضوی09155843116

01/03/1397جزئیات

مغازه بجنورد پاساژ یوسف...

-طبقه زیرزمین

15م رهن 500ت اجاره
املاک مرتضوی09155843116

01/03/1397جزئیات

مغازه بجنورد طالقانی غر...

-طبقه زیرزمین-زيربنا 30متر

4م رهن 400ت اجاره
املاک ایمان05832231717

30/02/1397جزئیات

مغازه بجنورد طالقانی غر...

-طبقه زیرزمین-زيربنا 20متر

5م رهن 1.7م اجاره
املاک ایمان05832231717

30/02/1397جزئیات

مغازه بجنورد طالقانی شر...

-زيربنا 47متر

10م رهن 2م اجاره
املاک ایمان05832231717

29/02/1397جزئیات

مغازه بجنورد طالقانی غر...

30م رهن 5م اجاره
املاک ایمان05832231717

29/02/1397جزئیات

مغازه بجنورد طالقانی غر...

-زيربنا 750متر

100م رهن 22م اجاره
املاک ایمان05832231717

29/02/1397جزئیات

مغازه بجنورد طالقانی غر...

طبقه همکف-زيربنا 45متر-سيستم نقشه چهارطبقه-نما سنگ- نوساز

20م رهن 700ت اجاره
املاک ایمان05832231717

27/02/1397جزئیات

مغازه بجنورد 17شهریور ج...

15م رهن 3م اجاره
املاک مرتضوی09155843116

25/02/1397جزئیات

مغازه بجنورد امیریه جنو...

جنوبی

50م رهن 4م اجاره
املاک مرتضوی09155843116

24/02/1397جزئیات

مغازه بجنورد امیریه جنو...

-طبقه زیرزمین-زيربنا 105متر

10م رهن 1.8م اجاره
املاک مرتضوی09155843116

24/02/1397جزئیات

مغازه بجنورد خ شهید بهش...

-طبقه همکف-زيربنا 30متر

10م رهن 2.7م اجاره
املاک ایمان05832231717

16/04/1397جزئیات

مغازه بجنورد طالقانی غر...

-طبقه همکف-زيربنا 10متر

5م رهن 3م اجاره
املاک ایمان05832231717

18/02/1397جزئیات

مغازه بجنورد زمینهای ما...

15م رهن 10ت اجاره
tabesh-09159774368-

08/02/1397جزئیات

مغازه بجنورد طالقانی شر...

1م رهن 1ت اجاره
املاک ایمان05832231717

04/02/1397جزئیات

مغازه بجنورد طالقانی غر...

-طبقه زیرزمین-زيربنا 100متر

5م رهن 1.8م اجاره
املاک ایمان05832231717

02/02/1397جزئیات

مغازه بجنورد طالقانی غر...

-طبقه همکف-زيربنا 15متر

15م رهن 3م اجاره
املاک ایمان05832231717

01/02/1397جزئیات

مغازه بجنورد امیریه جنو...

2م رهن 550ت اجاره
املاک مرتضوی09155843116

30/01/1397جزئیات

مغازه بجنورد مجتمع کارگ...

20م رهن 50ت اجاره
tabesh-09159774368-

30/01/1397جزئیات

مغازه بجنورد خ شهید بهش...

-زيربنا 70متر

50م رهن 3م اجاره
املاک ایمان05832231717

30/01/1397جزئیات

مغازه بجنورد امام خمینی...

-زيربنا 200متر

25م اجاره
املاک ایمان05832231717

26/01/1397جزئیات

مغازه بجنورد طالقانی غر...

10م رهن 2.5م اجاره
املاک ایمان05832231717

26/01/1397جزئیات

مغازه بجنورد طالقانی غر...

-زيربنا 20متر

40م رهن 10ت اجاره
املاک ایمان05832231717

16/01/1397جزئیات

مغازه بجنورد طالقانی شر...

طبقه همکف-زيربنا 40متر***-سن بنا 10سال

10م رهن 700ت اجاره
املاک ایمان05832231717

15/01/1397جزئیات

مغازه بجنورد زمینهای ما...

20م رهن 10ت اجاره
tabesh-09159774368-

16/12/1396جزئیات

مغازه بجنورد امام خمینی...

-زيربنا 280متر

املاک ایمان05832231717

07/12/1396جزئیات

مغازه بجنورد طالقانی غر...

طبقه زیرزمین-زيربنا 100متر- 2خوابه - نوساز

5م رهن 800ت اجاره
املاک ایمان05832231717

07/12/1396جزئیات