مستغلات فروش کارگزاران ملکی ایمان در بجنورد زیبا (تاسیس1370)

مستغلات بجنورد طالقانی ...

سن بنا 12سال

2ميليارد
املاک ایمان05832231717

25/09/1397جزئیات

مستغلات بجنورد 32متری ش...

طبقه اول-زيربنا 96متر-سن بنا 5سال

املاک ایمان05832231717

17/09/1397جزئیات

مستغلات بجنورد خ شهید ب...

طبقه اول-زيربنا 150متر-سن بنا 15سال

4ميليارد
املاک ایمان05832231717

10/09/1397جزئیات

مستغلات بجنورد طالقانی ...

قیمت متر مربع 13تومان

1.1ميليارد
املاک ایمان05832231717

05/09/1397جزئیات