سوئیت رهن و اجاره کارگزاران ملکی ایمان در بجنورد زیبا (تاسیس1370)

سوئیت بجنورد بسیج

5م رهن 700ت اجاره
املاک مرتضوی09155843116

28/02/1395جزئیات

سوئیت بجنورد کمربندی مد...

طبقه پیلوت-زيربنا 70متر- 1خوابه

5م رهن 500ت اجاره
املاک مرتضوی09155843116

18/06/1397جزئیات

سوئیت بجنورد شریعتی شما...

-طبقه پیلوت-زيربنا 68متر

5م رهن 600ت اجاره
املاک مرتضوی09155843116

14/06/1397جزئیات

سوئیت بجنورد 32متری پار...

طبقه پیلوت-زيربنا 80متر- 2خوابه

5م رهن 350ت اجاره
املاک مرتضوی09155843116

31/02/1396جزئیات

سوئیت بجنورد قیام

طبقه پیلوت-زيربنا 60متر-سن بنا 12سال

2م رهن 450ت اجاره
املاک مرتضوی09155843116

01/08/1395جزئیات

سوئیت فردوسی (بعد از ک...

1خوابه

6م رهن 400ت اجاره
املاک مرتضوی09155843116

01/07/1395جزئیات

سوئیت فردوسی

زيربنا 60متر- 1خوابه

2م رهن 400ت اجاره
املاک مرتضوی09155843116

14/06/1395جزئیات

سوئیت بجنورد نادرجنوبی

طبقه همکف-زيربنا 90متر-سيستم نقشه یک طبقه- 1خوابه -سن بنا 12سال

3م رهن 400ت اجاره
املاک مرتضوی09155843116

13/06/1395جزئیات

سوئیت طالقانی غربی

طبقه زیرزمین-زيربنا 55متر- 1خوابه -سن بنا 15سال

8م رهن 100ت اجاره
املاک مرتضوی09155843116

08/06/1395جزئیات

سوئیت کوچه برنجی

زيربنا 45متر-سن بنا 15سال

2م رهن 500ت اجاره
املاک مرتضوی09155843116

18/02/1395جزئیات