دفتر کار و اداری رهن و اجاره کارگزاران ملکی ایمان در بجنورد زیبا (تاسیس1370)

دفتر کار و اداری بجنورد...

-طبقه اول-زيربنا 100متر

2م اجاره
املاک ایمان05832231717

09/10/1397جزئیات

دفتر کار و اداری بجنورد...

طبقه دوم-زيربنا 90متر- 2خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 4.5ميليون

400ميليون
املاک ایمان05832231717

08/10/1397جزئیات

دفتر کار و اداری بجنورد...

طبقه دوم-زيربنا 113متر- 3خوابه - نوساز

55م رهن 400ت اجاره
املاک ایمان05832231717

03/10/1397جزئیات