آپارتمان فروش مرکز مشاورین املاک ایمان (تاسیس 1370)

آپارتمان بجنورد کمربندی...

-طبقه هشتم-زيربنا 95متر

120ميليون
املاک ایمان05832231717

29/02/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد طالقانی...

طبقه دوم-زيربنا 140متر-نما سنگ- 3خوابه - نوساز

400ميليون
املاک ایمان05832231717

29/02/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد طالقانی...

طبقه سوم-زيربنا 125متر-سيستم نقشه چهارطبقه-نما رومی- 2خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 2ميليون

220ميليون
املاک ایمان05832231717

29/02/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد طالقانی...

طبقه سوم-زيربنا 200متر-سيستم نقشه چهارطبقه- 3خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 2.7ميليون

540ميليون
املاک ایمان05832231717

27/02/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد امام خم...

طبقه چهارم-زيربنا 103متر-سيستم نقشه چهارطبقه-نما سنگ- 2خوابه -سن بنا 2سال -قیمت متر مربع 2ميليون

206ميليون
املاک ایمان05832231717

27/02/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد کمربندی...

طبقه اول-زيربنا 165متر-سيستم نقشه چهارطبقه-نما سنگ- 3خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 2.2ميليون

363ميليون
املاک ایمان05832231717

26/02/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد مجتمع ک...

طبقه اول-زيربنا 95متر-سيستم نقشه آپارتمانی-نما سفال- 2خوابه شمالی-سن بنا 3سال

108ميليون
tabesh-09159774368-

24/02/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد شهرک شا...

طبقه اول-زيربنا 95متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه غربی- نوساز

160ميليون
tabesh-09159774368-

24/02/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد طالقانی...

طبقه اول-زيربنا 139متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 3خوابه غربی- نوساز -قیمت متر مربع 2.4ميليون

334ميليون
املاک مرتضوی09155843116

24/02/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد طالقانی...

طبقه اول-زيربنا 139متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 3خوابه غربی- نوساز -قیمت متر مربع 2.4ميليون

334ميليون
املاک مرتضوی09155843116

18/02/1393جزئیات

آپارتمان بجنورد فردوسی

زيربنا 110متر-سيستم نقشه دوبلکس- 2خوابه -سن بنا 7سال

250ميليون
املاک مرتضوی09155843116

22/02/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد طالقانی...

طبقه دوم-زيربنا 140متر-سيستم نقشه چهارطبقه-نما سنگ- 3خوابه -سن بنا 2سال -قیمت متر مربع 2.5ميليون

350ميليون
املاک ایمان05832231717

23/02/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد شهرک فر...

طبقه دوم-زيربنا 100متر- 2خوابه -سن بنا 1سال -قیمت متر مربع 1.1ميليون

110ميليون
املاک ایمان05832231717

23/02/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد خیابان ...

طبقه اول-زيربنا 105متر-قیمت متر مربع 1.3ميليون

136ميليون
املاک ایمان05832231717

22/02/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد امام خم...

طبقه چهارم-زيربنا 150متر-سيستم نقشه چهارطبقه-نما سنگ- 3خوابه -سن بنا 2سال -قیمت متر مربع 3.05ميليون

460ميليون
املاک ایمان05832231717

19/02/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد خیابان ...

طبقه هفتم-زيربنا 114متر-نما سنگ- 3خوابه -سن بنا 3سال

114ميليون
املاک ایمان05832231717

18/02/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد خ شهید ...

طبقه پنجم-زيربنا 200متر-سيستم نقشه پنج طبقه-نما سنگ- 4خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 2.5ميليون

500ميليون
املاک ایمان05832231717

18/02/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد بسیج

طبقه چهارم-زيربنا 225متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 3خوابه جنوبی-سن بنا 1سال -قیمت متر مربع 3ميليون

675ميليون
املاک مرتضوی09155843116

13/02/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد امیریه ...

طبقه دوم-زيربنا 96متر-سيستم نقشه دوطبقه- 2خوابه -سن بنا 9سال -قیمت متر مربع 2ميليون

193ميليون
املاک مرتضوی09155843116

10/02/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد مجتمع ک...

طبقه دوم-زيربنا 112متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه -سن بنا 3سال

146ميليون
tabesh-09159774368-

10/02/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد طالقانی...

طبقه پنجم-زيربنا 145متر-سيستم نقشه پنج طبقه-نما سنگ- 3خوابه -سن بنا 4سال -قیمت متر مربع 1.9ميليون

260ميليون
املاک ایمان05832231717

15/02/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد امام خم...

-زيربنا 103متر

املاک ایمان05832231717

13/02/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد امام خم...

طبقه هفتم-زيربنا 157متر- 3خوابه دو نبش شمالی شرقی-سن بنا 4سال -قیمت متر مربع 1.6تومان

25.254ميليارد
املاک ایمان05832231717

11/02/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد 32متری ...

طبقه سوم-زيربنا 160متر- 3خوابه -قیمت متر مربع 2.5ميليون

400ميليون
املاک ایمان05832231717

10/02/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد رفاه یا...

طبقه هشتم-زيربنا 105متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه شمالی-سن بنا 3سال -قیمت متر مربع 1.2ميليون

126ميليون
املاک مرتضوی09155843116

09/02/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد دانشگاه...

طبقه هفتم-زيربنا 114متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 3خوابه شمالی-سن بنا 2سال -قیمت متر مربع 1.2ميليون

137ميليون
املاک مرتضوی09155843116

06/02/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد طالقانی...

طبقه دوم-زيربنا 200متر-سيستم نقشه پنج طبقه-نما سنگ- 3خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 3.2ميليون

640ميليون
املاک ایمان05832231717

08/02/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد طالقانی...

طبقه دوم-زيربنا 165متر-سيستم نقشه پنج طبقه-نما سنگ- 3خوابه شمالی- نوساز -قیمت متر مربع 2.1ميليون

350ميليون
املاک ایمان05832231717

06/02/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد طالقانی...

طبقه اول-زيربنا 140متر- 3خوابه -سن بنا 3سال

65م رهن
املاک ایمان05832231717

06/02/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد کمربندی...

طبقه دوم-زيربنا 140متر-سيستم نقشه سه طبقه-نما سنگ- 3خوابه شمالی-سن بنا 4سال -قیمت متر مربع 1.9ميليون

266ميليون
املاک ایمان05832231717

06/02/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد بلوار گ...

طبقه سوم-زيربنا 75متر-سن بنا 2سال

36ميليون
املاک ایمان05832231717

04/02/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد خ شهید ...

طبقه چهارم-زيربنا 195متر- 3خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 2.5ميليون

487ميليون
املاک ایمان05832231717

03/02/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد امام خم...

طبقه چهارم-زيربنا 108متر- 2خوابه -سن بنا 6سال -قیمت متر مربع 1.6ميليون

172ميليون
املاک ایمان05832231717

02/02/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد طالقانی...

طبقه اول-زيربنا 87متر-سيستم نقشه سه طبقه-نما 3سانتی- 2خوابه -سن بنا 4سال -قیمت متر مربع 1.25ميليون

110ميليون
املاک ایمان05832231717

01/02/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد طالقانی...

طبقه اول-زيربنا 135متر-نما سنگ- 2خوابه -سن بنا 12سال

80م رهن
املاک ایمان05832231717

29/01/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد شهرک فر...

طبقه سوم-زيربنا 82متر-نما 3سانتی- 2خوابه جنوبی-سن بنا 20سال -قیمت متر مربع 1.1ميليون

90ميليون
املاک ایمان05832231717

29/01/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد طالقانی...

طبقه سوم-زيربنا 120متر-سيستم نقشه چهارطبقه-نما سنگ-سن بنا 3سال

324ميليون
املاک ایمان05832231717

29/01/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد نادرجنو...

طبقه اول-زيربنا 100متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه -سن بنا 7سال -قیمت متر مربع 1.85ميليون

185ميليون
املاک مرتضوی09155843116

26/01/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد کمربندی...

طبقه سوم-زيربنا 115متر-سيستم نقشه سه طبقه-نما سنگ- 2خوابه جنوبی-سن بنا 5سال -قیمت متر مربع 1.5ميليون

170ميليون
املاک ایمان05832231717

28/01/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد طالقانی...

طبقه دوم-زيربنا 196متر-قیمت متر مربع 2.15ميليون

421ميليون
املاک ایمان05832231717

28/01/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد شهرک ام...

طبقه دوم-زيربنا 112متر-سيستم نقشه آپارتمانی-نما سنگ- 2خوابه -سن بنا 3سال

140ميليون
tabesh-09159774368-

19/01/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد منبع آب...

طبقه چهارم-زيربنا 185متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 3خوابه شمالی-سن بنا 2سال -قیمت متر مربع 2.3ميليون

425ميليون
املاک مرتضوی09155843116

23/01/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد نیروگاه...

طبقه دوم-زيربنا 105متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه -سن بنا 7سال -قیمت متر مربع 1.3ميليون

136ميليون
املاک مرتضوی09155843116

21/01/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد کوی پلی...

طبقه اول-زيربنا 175متر-سيستم نقشه 5طبقه- 3خوابه شمالی-سن بنا 1سال -قیمت متر مربع 2.4ميليون

420ميليون
املاک مرتضوی09155843116

21/01/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد شهید به...

طبقه سوم-زيربنا 111متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه دو نبش جنوبی-سن بنا 10سال -قیمت متر مربع 1.6ميليون

177ميليون
املاک مرتضوی09155843116

21/01/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد طالقانی...

طبقه اول-زيربنا 77متر- 1خوابه -سن بنا 5سال

150ميليون
املاک ایمان05832231717

23/01/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد شهرک فر...

طبقه هشتم-زيربنا 100متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 1.2ميليون

120ميليون
املاک مرتضوی09155843116

20/01/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد امیریه ...

طبقه اول-زيربنا 110متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه -سن بنا 12سال

600ميليون
املاک مرتضوی09155843116

19/01/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد شهرک ام...

طبقه دوم-زيربنا 85متر-سيستم نقشه آپارتمانی-نما سنگ- 2خوابه جنوبی-سن بنا 3سال

100ميليون
tabesh-09159774368-

14/01/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد خیابان ...

طبقه اول-زيربنا 100متر-سيستم نقشه پنج طبقه- 2خوابه -سن بنا 3سال

120ميليون
املاک ایمان05832231717

16/01/1397جزئیات